Od lat inwestowanie w nieruchomości to jeden z popularniejszych sposobów lokaty kapitału. Pieniądze zainwestowane w zakup i remont mieszkania, mogą się zwrócić podczas krótko lub długotrwałego wynajmu. Niestety, mimo ogromnej ostrożności podczas zawierania umowy z przyszłym najemcą, nie mamy stuprocentowej pewności co do jego uczciwości. Nawarstwiające się problemy, mogą finalnie prowadzić do eksmisji.

Czym jest eksmisja?

Najpoważniejszą konsekwencją zadłużenia mieszkania i niestosowania się do określonych norm społecznych i przepisów prawa jest eksmisja. Różne sytuacje życiowe mogą doprowadzić do problemów, takich jak utrata pracy. To z kolei wiąże się z przerwaniem płynności finansowej, co przełoży się na niemożność opłacania czynszu czy rachunków bieżących.

Zgodnie z ustawami i obowiązującym prawem, lokatorzy mają wiele praw, dlatego, by skutecznie przeprowadzić eksmisję, trzeba sporo wiedzieć, a także wspomóc się doświadczeniem prawnika, który sprawnie poprowadzi całą sprawę, by zakończyła się ona pozytywnie. Należy pamiętać, że cały proces można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba zajmująca lokal nie ma do niego tytułu prawnego.

Wypowiedzenie umowy najmu

W przypadku problemów ze strony najemcy, właściciel lokalu może zdecydować się na wypowiedzenie umowy najmu. Najczęściej dzieje się to, gdy najemca zalega z zapłatą czynszu przez co najmniej trzy pełne okresy rozliczeniowe, rozporządza mieszkaniem bez zgody właściciela lub łamie porządek domowy, który może być szkodliwy dla współlokatorów. Innym powodem, mogą być okoliczności niezależnie od lokatora, takie jak konieczność remontu czy rozbiórka lokalu mieszkalnego. Jeśli mimo wypowiedzenia umowy najemca odmawia opuszczenia lokalu, właściciel ma prawo przystąpić do postępowania eksmisyjnego.

Jak wygląda procedura eksmisji?

Spółdzielnia mieszkaniowa, właściciel, a także współlokator mogą wszcząć procedury eksmisyjne, prowadzące do eksmisji uporczywego najemcy. Spółdzielnia może to uczynić jedynie w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Właściciel może to zrobić w przypadku braku płacenia czynszu i wszystkich wcześniej wymienionych powodów.

Początkowo kierowany jest pozew do sądu, a wyrok rozprawy, może skończyć się wszczęciem egzekucji. Orzeczenie nie musi jednak skazywać najemcy na brak miejsca zamieszkania. Sąd może orzec uprawienie do zajęcia lokalu socjalnego.