W sytuacji, w której jedno z rodziców unika bądź odmawia łożenia na potrzeby dziecka (zarówno po rozwodzie, jak i bez niego), o rozwiązanie konfliktu można zwrócić się do sądu. Jak wygląda sprawa o alimenty albo o podwyższenie tych świadczeń, co napisać w pozwie i jakie dokumenty przygotować – wyjaśnia adwokat.

Pozew o przyznanie alimentów bądź o ich podwyższenie:

O świadczenie na rzecz niepełnoletniego dziecka występuje rodzic, natomiast dziecko, które skończyło osiemnasty rok życia wnosi pozew we własnym imieniu. W napisaniu pozwu pomóc może prawnik.

Dokument musi spełniać wymogi formalne, powinien też zawierać trzy części: opis żądań, ich uzasadnienie oraz spis załączników.
– W pierwszej części wymieniamy kwotę, jakiej oczekujemy od pozwanego. Tutaj także umieszczamy dodatkowe wnioski – o powołaniu świadków, zabezpieczeniu alimentów itp.
– W drugiej części wyjaśniamy zasadność żądanej kwoty. Należy opisać sytuację życiową i potrzeby dziecka, a także sytuację materialną pozwanego. Jeśli znamy wysokość jego dochodów – podajemy je. Jeśli nie, wymieniamy znane sobie szczegóły: markę samochodu, mieszkanie, wyjazdy na zagraniczne wycieczki – innymi słowy fakty, które świadczą o stanie majątkowym.
– Spis załączników to lista dokumentów, które dołączymy do pozwu. Poza odpisem (kopią), mogą to być rachunki, dowody opłat, udokumentowane wydatki na media itp.
Pozew składamy do sądu rejonowego.

Jak wygląda sprawa o alimenty?

W przypadku niepełnoletniego dziecka, w jego imieniu na sprawie o przyznanie alimentów albo ich podwyższenie stawia się rodzic, który wniósł pozew. Dziecko pełnoletnie stawia się we własnym imieniu. Adwokat także bierze udział w postępowaniu.

Na początku sąd dąży do zawarcia ugody, jeśli nie zostanie ona osiągnięta, następnym etapem jest przesłuchanie: najpierw powołanych świadków, potem stron. Przesłuchanie polega na zadawaniu pytań o sytuację życiową i materialną opisaną w pozwie. Po zapoznaniu się z zeznaniami obu stron, Sąd odmawia bądź przyznaje alimenty, biorąc pod uwagę dwa elementy: potrzeby dziecka i możliwości finansowe pozwanego.

O wsparcie w zakresie napisania pozwu bądź reprezentacji w trakcie sprawy można zwrócić się do adwokata – kontakt możliwy jest telefonicznie lub w kancelarii w Tarnowie Podgórnym (blisko Poznania).