Dobrze zredagowane i przygotowane pisma procesowe często przyczyniają się do korzystnego rozpatrzenia danej sprawy. Istotne jest jednak zachowanie odpowiedniej formy takiego dokumentu z uwzględnieniem treści obligatoryjnych oraz fakultatywnych wskazanych w ustawie.

Sporządzenie pozwu, apelacji, wniosku, zażalenia, skargi czy aktu oskarżenia wymaga podania podstawowych danych, które wskażą zaangażowane w konflikt strony, określą okoliczności opisywanej sprawy oraz cel wniesienia danego dokumentu.

Co jest wymagane?

  • Przede wszystkim każdy dokument powinien zawierać dane stron zaangażowanych w sprawę, ich imiona, nazwiska oraz siedziby, a także ewentualnie dane ich pełnomocników.
  • Sporządzone pismo procesowe musi być należycie zaadresowane. Ważne jest dokładne przedstawienie pełnej nazwy instytucji, do której wnosi się o rozpatrzenie wniosku oraz wskazanie jej odpowiedniego wydziału.
  • Konieczne jest także zatytułowanie sporządzonego adekwatnie do treści dokumentu (np. “pozew o zapłatę”).
  • Niemniej istotne jest zwięzłe i trafne sformułowanie osnowy wniosku wraz z przytoczeniem dowodów na poparcie przedstawionych okoliczności. Precyzyjne i jednoznaczne żądanie z możliwością przedstawienia żądania ewentualnego jest nieodłącznym elementem każdego pisma procesowego.
  • Sporządzanie pism procesowychSporządzanie pism procesowycCelem uzupełnienia dokumentu, warto wybrać odpowiednio przygotowanie i opatrzone podpisem załączniki, które mogą być istotnym elementem w sprawie.

Na co warto zwrócić uwagę?

W niektórych przypadkach przy sporządzaniu pisma procesowego należy trzymać się ściśle ustalonej struktury formularza respektowanego w danej instytucji. Brak zastosowania się do takich odgórnych wymogów może skutkować zwróceniem pisma przez sąd z zaleceniem odpowiedniego przeredagowania treści.

Warto mieć jednak na uwadze fakt, że nawet szczegółowa lista wytycznych potrzebnych do sporządzenia dokumentu niekoniecznie będzie stanowić prosty wzór dla osoby, która nie jest biegła w danej dziedzinie prawa. Może to stanowić utrudnienie w przygotowaniu przejrzystego, logicznego wniosku czy pozwu.

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy usługi sporządzania pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, handlowego, gospodarczego, karnego czy rodzinnego.