– sprawy rodzinne wymagają szczególnej uwagi, troski oraz wyczucia, a także okazania klientowi wsparcia i zrozumienia. Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie:

– prowadzenia spraw o rozwód, separacje, alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie rodziny zastępczej, przysposobienie w tym:

+ analiza sprawy oraz sporządzenie pism w postępowaniu przed sądem

+ udział w postępowaniu przed sądem I i II instancji

 

– prowadzenia spraw o podział majątku:

+ udział w rozmowach ugodowych oraz negocjacjach

+ inicjowanie postępowania sądowego

+ udział w posiedzeniach prowadzonych przed sądem I i II instancji