W ramach prowadzonej działalności kancelaria adwokacka Edyty Polak udziela pomocy pracownikom w dochodzeniu ich praw wobec nieuczciwych pracodawców. W tym zakresie zapewniamy:

• wsparcie przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu niesłusznego zwolnienia z pracy
• analizę i wydanie opinii dotyczącej umowy o pracę oraz umowy o odpowiedzialności materialnej
• przygotowanie oraz opiniowanie kontraktów menadżerskich
• pomoc w odwołaniu od wymierzonych pracownikowi kar dyscyplinarnych
• porady, jak i reprezentowanie klienta w sprawach spornych dotyczących m.in. mobbingu w miejscu zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, która dotyczy pracowników policji, ABW, CBA i innych. Kancelaria udziela pomocy osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych uregulowań emerytalnych poprzez przygotowanie środka odwoławczego od wydanej decyzji przez dyrektora zakładu emerytalno – rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.