Zagadnienia stosunków prawnych obejmujących lokale mieszkalne i użytkowe stanowią jeden z istotnych problemów obrotu prawnego. Na rynku mieszkaniowym pojawiają się problemy związane z inwestycjami deweloperskimi, dotyczące nabywania lokali spółdzielczych, organizacją najmu lokali. Powyższe zagadnienia są regulowane w wielu odrębnych ustawach, co powoduje trudności w jednolitym stosowaniu prawa. Z uwagi na wielopłaszczyznowe regulacje i sprzeczność interesów podmiotów występujących na rynku konieczne jest znalezienie optymalnych rozwiązań.

W zakresie prawa lokalowego kancelaria świadczy pomoc w formie:

• konsultacji prawnych
• sporządzania i opiniowania pism, wniosków, umów (sprzedaży, najmu, darowizny, zamiany, dzierżawy, dożywocia) i innych niezbędnych dokumentów związanych z obrotem nieruchomościami)
• prowadzenia spraw o eksmisję
• obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni
• udziału w ustanawianiu zarządu nieruchomości
• reprezentowania interesów klienta przed odpowiednimi organami.