Podmioty działające w ramach spółek (cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz kapitałowych), jak i prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą liczyć na wsparcie kancelarii w zakresie:
• udzielania porad prawnych w kwestiach związanych z rozpoczęciem działalności, jak i bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
• sporządzania regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych
• pomocy przy zarejestrowaniu działalności gospodarczej (przygotowanie niezbędnych dokumentów, rejestracja w KRS, dokonywanie wszelkich zmian w KRS)
• przygotowania umów i kontraktów oraz ich opiniowania
• spraw związanych z prawem pracy
• udziału w negocjacjach warunków umów handlowych
• optymalizacji podatkowej
• przekształcania, łączenia bądź likwidacji spółek
• windykacji należności od nierzetelnych współpracowników bądź kontrahentów
• reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

Usługi mogą być świadczone w formie jednorazowego wsparcia, jak i w ramach stałej współpracy z naszą kancelarią adwokacką.