Pomoc prawna jest udzielana m.in. w następujących sprawach:

 

– o zapłatę – sporządzanie pism przedsądowych, a także ochrona interesów wierzyciela poprzez sporządzenie oraz wniesienie do sądu pozwu o zapłatę, aktywny udział w postępowaniu sądowym zarówno w I jak i II instancji, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria świadczy także pomoc prawną osobom wobec których skierowane są bezzasadne roszczenia.

 

– ochrony dóbr osobistych – zakres usług oferowanych przez kancelarię w tym obszarze to m.in.

 • przedstawienie rozwiązań prawnych
 • przygotowanie pism przedsądowych oraz w ramach postępowania sądowego
 • reprezentowanie interesów klienta przed sądem I i II instancji

 

– ubezwłasnowolnienia – Kancelaria oferuje pomoc prawną w następującym zakresie:

 • sporządzenie wniosku oraz odpowiedzi na wniosek o ubezwłasnowolnienie
 • reprezentowanie interesów klienta przed sądem I i II instancji

 

– służebności w tym osobiste, gruntowe, przesyłu:

 • analiza sprawy oraz wydanie opinii prawnej w zakresie ustanowienia służebności
 • sporządzenie wniosku o ustanowienie służebności bądź odpowiedzi na wniosek
 • aktywny udział w postępowaniu nieprocesowym przed sądem I i II instancji
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych

 

– zasiedzenie – udzielenie porady prawnej w zakresie spełnienia przesłanek zasiedzenia nieruchomości, a także przygotowanie wniosku o zasiedzenie. Pomoc prawna w przypadkach kierowania   nieuzasadnionych wniosków  o zasiedzenie oraz porady w zakresie przerwania biegu terminu zasiedzenia.

 

– odszkodowanie – Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania związanych z wypadkami komunikacyjnymi w ramach ubezpieczeń  z tytułu OC, AC. Pomoc prawna jest udzielana w zakresie:

 • przygotowanie pism przedsądowych oraz sądowych
 • udział w rozprawach przed sądem I i II instancji
 • reprezentowanie interesów klienta w sporze
 • dochodzenie należności zasądzonych w postępowaniu sądowym