kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. Zajmuje się w szczególności:

– reprezentowaniem interesów klienta w postępowaniu przed organami administracyjnymi

+ sporządzanie pism inicjujących postępowanie, przygotowanie pism w trakcie postępowania,

+ sporządzanie odwołań od decyzji

+ udział w rozprawie administracyjnej

– reprezentowaniem interesów klienta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

+ sporządzanie pism w ramach postępowania sądowego przed sądem I i II instancji

+ udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi