Kancelaria świadczy usługi w zakresie postępowań dyscyplinarnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie w tym:

– udział w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscyplinarnego

+ aktywny udział w czynnościach prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego

+ sporządzanie pism procesowych

+ reprezentowanie interesów klienta

– udział w postępowaniu dyscyplinarnym przed komisją I oraz II instancji oraz w postępowaniu sądowym

+sporządzanie pism w tym odwołań od orzeczeń