Czasami decyzja o skorzystaniu z porady prawnej podjęta w porę, może zaoszczędzić nerwy, czas oraz pieniądze. Częstym źródłem nieporozumień, które skutkują poważnymi konsekwencjami, są źle lub nieumiejętnie sporządzone umowy, np.:
– sprzedaży
– dzierżawy
– najmu
– darowizny
– zamiany,
– a także o pracę czy o odpowiedzialności materialnej.

Bez względu na to czy mówimy o tych deweloperskich, handlowych czy pożyczkowych, ryzyko, jakie niosą za sobą niepoprawnie użyte w nich sformułowania jest duże. Tak samo jak „zadatek” i „zaliczka” opisują dwie różne formy zabezpieczenia finansowego, tak pomylenie pojęć „najemca” i „wynajmujący” może nadać naszemu dokumentowi zupełnie innego znaczenia. Opinia prawna w takim wypadku pozwoli się upewnić, że wszystkie punkty naszego, nierzadko obszernego, dokumentu są poprawne i nie trzeba obawiać się przykrych niespodzianek.

Co oferujemy?

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi z zakresu tworzenia i opiniowania umów różnego rodzaju, a także negocjowania ich warunków. Swoje działanie opieramy przede wszystkim na obopólnym zaufaniu i transparentności. Uważnie słuchamy i staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, aby sprawnie rozwiązać wszelkie problemy związane ze sporządzeniem przejrzystego i korzystnego dla obu stron zapisu. Reprezentując naszego Klienta, zawsze staramy się działać na jego korzyść, dbając jednocześnie o efektywność nowego dokumentu.

Na czym polega opiniowanie umów?

Zajmujemy się szczegółowym zbadaniem wcześniej przygotowanej i przedłożonej przez strony umowy. Dokładnie analizujemy dokument pod kątem użytego języka prawniczego, aby zidentyfikować oraz ograniczyć ryzyko wynikające ze źle dobranych terminów. Naszym zadaniem jest również opiniowanie projektów umów i zaproponowanie takiego rozwiązania, które przyczyni się do osiągnięcia konsensusu między stronami i będzie zgodne z prawem. Kierując się dobrem naszych Klientów, nie korzystamy z gotowych szablonów i wzorów, ale podchodzimy do każdej sprawy indywidualnie.