Odszkodowania za lockdown

Niemalże wszyscy mogą zgodnie stwierdzić, że pandemia koronawirusa zaskoczyła nas w ubiegłym roku i odcisnęła niemałe piętno na dużych, a zwłaszcza małych przedsiębiorstwach. Odszkodowania za lockdown, czyli za straty poniesione przez ten okres to temat wielu dyskusji. Mimo wprowadzonych przez rząd tarcz antykryzysowych, wypłacane pieniądze nie pokryły w całości strat, jakie ponieśli między innymi właściciele restauracji, pubów, klubów, sklepów czy hoteli. Do dziś wielu z nich nie może prowadzić działalności, na skutek decyzji o zamknięciu, która jak wiemy była wydłużana w czasie.

Wprowadzone ograniczenia dla przedsiębiorców

Kolejne wprowadzane ograniczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, to ponowny lockdown. Odszkodowanie to jedyne, co pozostało właścicielom firm, którzy zgodnie twierdzą, iż obostrzenia są niezgodne z obowiązującą konstytucją. Pomimo, że kwestia ta budzi wiele kontrowersji i sporów prawnych, zgłaszane roszczenia nie są całkowicie pozbawione podstaw prawnych, bowiem należy podkreślić, że ograniczenia i zakazy były i są wprowadzane przez rząd na mocy rozporządzeń. A zgodnie z artykułem 22 konstytucji, ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczane tylko w drodze ustawy i ze względu na ważny interes prawny. Należy też pamiętać, iż nie został wprowadzony san nadzwyczajny w postaci stanu klęski żywiołowej.

Pomoc prawna w zakresie odszkodowań

Dlatego też przedsiębiorcy mają pełne prawo domagać się odszkodowania za lockdown. Kancelaria prawna, którą prowadzimy wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i dołoży wszelkich starań, by zapewnić pomoc prawną w tymże zakresie. Dotyczyć ona będzie między innymi wypełniania wniosków czy sporządzania pism w celu ubiegania się o odszkodowanie za lockdown.

Kodeks cywilny – rozwiązanie i podstawa o ubiegania się o odszkodowanie

Rozwiązania, które zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym dają realną możliwość przedsiębiorcom i szansę o ubieganie się o odszkodowanie za lockdown. Regulacje zawarte w artykułach 417 wyróżniają różne rodzaje odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Po wnikliwej analizie zapisów można stwierdzić, iż kodeks ten może stanowić podstawę do złożenia pozwów. Droga do ubiegania się o odszkodowanie za lockdown może i będzie w ten sposób dłuższa, niż byłoby to w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ale nie jest niemożliwa.