Zakres usług realizowanych przez Kancelarię obejmuje  pomoc prawną świadczoną na rzecz osób fizycznym, które poniosły uszczerbek na dobrach osobistych (sprawy o odszkodowania osobowe) oraz szkody majątkowe.

Wsparcie prawnika oferowane jest osobom będącym uczestnikiem wypadków drogowych i kolizji, w tym kierowcom pojazdów, pasażerom oraz pieszym poprzez przybliżenie zagadnień winy za ich spowodowanie  oraz  możliwości uzyskania odszkodowania za straty fizyczne lub psychiczne, poniesione przez poszkodowanego. Kancelaria oferuje pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, pozwalającej  na określenie wysokości powstałych szkód i kwoty zadośćuczynienia, które są najczęściej przedmiotem sporu pomiędzy stronami reprezentującymi przeciwstawne interesy.

Adwokat Edyta Polak świadczy pomoc osobom, które wskutek nieszczęśliwego zdarzenia (w tym za wypadek komunikacyjny – drogowy )  doznały uszczerbku na zdrowiu, doszło do pogorszenia się ich stanu majątkowego, jak również utraty lub ograniczenia zdolności zawodowych  co wiąże się z koniecznością skompletowania niezbędnych dokumentów oraz reprezentowaniu poszkodowanych w procesach cywilnych o zadośćuczynienie w sprawach z w zakresu definiowanego przez kodeks cywilny (KC) oraz karny (KK).

Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentowaniu  pokrzywdzonych  będących ofiarami przestępstw dokonywanych na ich szkodę.
Prawnik udzieli też pomocy prawnej osobom fizycznym, które poniosły uszczerbek na zdrowiu wskutek błędów medycznych oraz określenia wysokości roszczeń i odszkodowania.