Klientom indywidualnym kancelaria zapewnia pomoc prawną w postaci konsultacji, sporządzania pism procesowych, umów, opinii prawnych, jak i reprezentowania w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję bądź prokuraturę, a także w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracji publicznej. Oferujemy również wsparcie podczas prowadzenia negocjacji oraz mediacji. Kancelaria podejmuje się ponadto egzekucji należności.

Wyżej wymienione usługi świadczymy w zakresie następujących dziedzin prawa:
• cywilnego
• karnego
• rodzinnego i opiekuńczego
• spadkowego
• lokalowego
• karnego
• pracy i ubezpieczeń społecznych
• administracyjnego.

Podejmujemy się także reprezentowania interesów klienta w postępowaniu dyscyplinarnym przed komisją I oraz II instancji oraz w postępowaniu sądowym (m.in. postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli).