Jazda pod wpływem alkoholu

Zgodnie ze ściśle określonym zespołem przepisów prawa karnego jazda pod wpływem, w zależności od spożytej ilości może być uznana jako wykroczenie lub przestępstwo. Wyróżnić możemy dwa stany odnośnie spożycia alkoholu:

1. Stan po użyciu alkoholu: czyli taki, w którym jego ilość we krwi kierującego pojazdem nie przekracza 0,5 promila. Oznacza to, że na 1 dm3 wydychanego powietrza nie może wynosić ona więcej niż 0,25 mg. W takim przypadku kierującemu grozi kara grzywny.

2. Stan nietrzeźwości: czyli taki, w którym ilość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila. Natomiast w 1 dm3 wydychanego powietrza jest wyższa niż 0,25 mg. Jeśli ilość alkoholu we krwi kierującego przekroczy 0,5 promila to jazda uznawana jest jako przestępstwo.

Jakie konsekwencje może ponieść kierowca?

Konsekwencje prawne jazdy w stanie po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwości zostały określone w art. 85 Kodeksu Wykroczeń. Zgodnie z nim osobie kierującej pojazdem zarówno w ruchu lądowym, powietrznym, jak i wodnym grozi kara grzywny nie niższa niż 50 zł, a także kara aresztu.

Natomiast w art. 178 Kodeksu Karnego znajdziemy informacje dotyczące konsekwencji jakie grożą osobie prowadzącej pojazd w stanie nietrzeźwym. Zgodnie z zapisem taka osoba podlega grzywnie, ale również karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwym stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego, dlatego też kara za taki czyn jest najczęściej bardzo surowa. Konsekwencją takiego czynu może być również odebranie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem na okres od 3 miesięcy nawet do 5 lat. Sąd ma prawo odebrać je na podstawie art. 42§2 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym może wydać zakaz prowadzenia pojazdów osobie skazanej za przestępstwo przeciw bezpieczeństwu komunikacji.

Warto również wiedzieć, że konsekwencje takiego czynu mogą być jeszcze większe jeśli osoba, która dopuściła się wykroczenia lub przestępstwa była wcześniej karana. Dotyczy to osób, które były prawomocnie skazane za jazdę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.