Kara pozbawienia wolności nie zawsze musi się wiązać z długim pobytem w zamkniętym zakładzie karnym. Niemalże każda skazana osoba ma możliwość wnioskowania o specjalne zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Czym on jest i w jakich sytuacjach jest dozwolony? Sprawdź!

Czym jest dozór elektroniczny i jakie są jego zalety?

Jeszcze do niedawna charakterystyczna bransoletka noszona w mało widocznym miejscu, była kojarzona z amerykańskimi filmami. W wyniku licznych i często zmieniających się przepisów dotyczących sądownictwa i penitencjaryzmu, skazani często nie wiedzą, czy przysługuje im takie prawo. Jednakże rzeczywistość jest nieco inna, a system dozoru elektronicznego i możliwość z jego skorzystania, dotarł również i do naszego kraju. Nasza kancelaria działa na terenie Poznania.

Wspomniany już dozór elektroniczny to system odbywania kary pozbawienia wolności, który od momentu wprowadzenia go do polskiego systemu prawa karnego, cieszy się ogromną popularnością. System ten umożliwia skazanemu odbycie kary w miejscu swojego stałego zamieszkania. W tym celu instalowane są specjalne środki techniczne w mieszkaniu, a także nadajnik w postaci bransolety, którą najczęściej umieszcza się na ręce lub nodze.

System dozoru elektronicznego to rozwiązanie, które ma wiele zalet, które znacznie odróżniają go od tradycyjnego systemu odbywania kary pozbawienia wolności. Zalicza się do nich brak konieczności pobytu w zakładzie karnym, a tym samym możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym. Ponadto skazany nie musi na czas dozoru elektronicznego rezygnować z wykonywanej pracy czy nauki. System ten pozwala na 12-godzinną przerwę w wykonywaniu kary w ciągu doby, na rzecz wspomnianych obowiązków. Te zalety sprawiają, że system ten jest atrakcyjną formą odbywania kary, bowiem przede wszystkim eliminuje on problemy związane z powrotem do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbycia kary.

Kiedy i kto może wnioskować o dozór elektroniczny?

Osobami, które są uprawione do wystąpienia z wnioskiem o dozór elektroniczny, są przede wszystkim skazany, obrońca skazanego, prokurator, sądowy kurator zawodowy, a także Dyrektor Zakładu Karnego. Wniosek można złożyć po uprawomocnieniu się wyroku, a czas, kiedy należy o tym pomyśleć, zależy od etapu sprawy. Z założenia im szybciej, tym lepiej, bowiem złożenie wniosku w żaden sposób nie wstrzymuje procesu wykonania kary. Warto zatem złożyć wniosek o dozór elektroniczny, nawet jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze wezwania do odbycia kary.

Wspomniany wniosek należy jednak odpowiednio uzasadnić, tak by przekonać instancję Sądu, że osoba skazana zasługuje na dobrodziejstwo, jakim jest odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych, jakie umożliwia dozór elektroniczny. Na tym etapie warto skorzystać z pomocy, bowiem sporządzenie wniosku, a także jego uzasadnienie nie jest zadaniem prostym. Należy użyć odpowiednich argumentów i zwrócić uwagę na wiele szczegółów, dlatego posłużenie się wzorem znalezionym w odmętach Internetu, może być niewystarczające.

Warto także wspomnieć, że wniosek o dozór elektroniczny nie podlega opłacie sądowej, a dodatkowo w trakcie sprawy skazany również nie ponosi żadnych innych, dodatkowych kosztów.

Dozór elektroniczny – kiedy sąd wyda ostateczną zgodę?

Sąd wyda zgodę w przypadku, gdy orzeczony wymiar kary wobec skazanego nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara jednak nie może być orzeczona w warunkach multirecydywy. Ponadto odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego musi być wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany musi posiadać stałe miejsce pobytu, a także posiadać zgodę osób pełnoletnich, które wspólnie zamieszkują ze skazanym. Sąd przychyli się również do wniosku w przypadku posiadania przez skazanego warunków technicznych, czyli zasięgu sieci i sygnału urządzenia dozorującego.

Dodatkowo Sąd z pewnością przyjrzy się rodzajowi popełnionego przestępstwa, stosunku skazanego do popełnionego czynu, a także tego, jak wyglądało życie skazanego przed i po popełnieniu przestępstwa. Bardzo ważną kwestią, którą warto zawrzeć w uzasadnieniu wniosku jest opisanie stosunku do dokonanego przestępstwa.