Co oznacza wyrok TSUE z 3 października 2019r. dla frankowiczów?

Choć wielu, którzy zdecydowali się na pożyczkę bankową w walucie szwajcarskiej, wyczekiwała jednoznacznego oświadczenia, które ułatwi sądom rozpatrywanie spraw z bankami na korzyść kredytobiorców, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie rozwiało wszystkich wątpliwości frankowiczów. Odpowiadając na pytania prejudycjalne polskiego sądu, który rozpatrywał jedną, indywidualną sprawę, TSUE udzielił wskazówek, które co prawda mogą ułatwić sądom krajowym rozstrzyganie kolejnych sporów, jednak na pewno nie sprawią, że problemy frankowiczów znikną z dnia na dzień.

Jakie instrukcje dla postępowania sądowego?

Na początku warto zwrócić uwagę na przedmiot wyroku TSUE. Trybunał orzekał w sprawie kredytów indeksowanych, czyli takich, których kwota pożyczki była zapisana w polskich złotych – nie w walucie szwajcarskiej (denominowane). Trybunał zawyrokował, że w przypadku kredytów indeksowanych to sąd krajowy musi ustalić czy zapis umowy z bankiem jest całkowicie zgodny z prawem. W przypadku wykrycia abuzywnych klauzul indeksacyjnych, należy je usunąć. W świetle prawa nie można ich później zastąpić innymi właściwymi regulacjami. Wówczas, tj. po usunięciu niedozwolonych zapisów, sąd winien określić czy umowa zachowała sens, a jej przedmiot pozostał niezmieniony. W przypadku gdy charakter i przedmiot umowy uległy zmianie, daną umowę należy uznać za nieważną.

Pomoc dla frankowiczów

Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną dla wszystkich kredytobiorców, którzy zdecydowali się na pożyczkę we frankach szwajcarskich. Wyrok TSUE w sprawie kredytów indeksowanych pomaga nam walczyć o unieważnienie umowy w przypadku zastosowania przez bank niezgodnego z prawem sposobu przewalutowania pożyczki. Zapraszamy wszystkich Klientów, którzy chcieliby dokładnie przeanalizować treść dokumentów bankowych i poznać możliwe plany działania do biura kancelarii na konsultacje. Pomoc prawna przyda się nie tylko w dochodzeniu nieważności dokumentu, ale również w ustaleniu korzystnych warunków spłaty pożyczonej od banku kwoty w złotówkach tak, aby zaciąganie kolejnego długu nie było konieczne.