W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych kancelaria adwokacka udziela konsultacji w zakresie spraw związanych z globalną walutą bitcoin. Kwestie te nie zostały jeszcze szczegółowo uregulowane na gruncie polskiego prawa, aczkolwiek obrót walutą wirtualną jest ściśle powiązany z różnymi dziedzinami prawa. W tym zakresie odpowiemy na Państwa pytania związane z:
• ryzykiem ewentualnych sankcji karnych za wytwarzania oraz wprowadzanie do obrotu środków płatniczych
• opodatkowaniem przychodów z obrotu kryptowalutą
• oraz innymi kwestiami dotyczącymi bitcoinów.

Czym właściwie jest bitcoin?

W 2009 roku mieliśmy do czynienia z jednym z przełomowych osiągnięć XXI wieku. Wtedy to powstała e-waluta nazywana inaczej walutą wirtualną oraz kryptowalutą. Znana jest też jako bitcoin. Jest to pieniądz, środek płatniczy pozbawiony postaci materialnej i niezależny od banków czy też rządów państw. Nie istnieją instytucje, które zajmują się jego emisją. A co za tym idzie – to waluta odporna na inflację, o wartości której decyduje wyłącznie wolny rynek.
Pojawienie się bitcoinów spowodowało powstanie problemów m.in. z ich kwalifikacją, a także opodatkowaniem. Kwestie te wciąż podlegają modyfikacjom przez organy podatkowe w Polsce.